OZNAM PRE ŠTUDENTOV

VZHĽADOM NA TO, ŽE ZAČÍNA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

BUDÚ VŠETCI ŠTUDENTI DŇA 25.9.2022 VYRADENÝ ZO ZĽAVOVEJ SKUPINY ŠTUDENT.

OPÄTOVNE SA DO TEJTO ZĽAVOVEJ SKUPINY MÔŽETE ZARADIŤ NAHRANÍM FOTOGRAFIE POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY / NAHRANÍM FOTOGRAFIE ISIC KARTY Z OBOCH STRÁN (DRUHÁ STRANA MUSÍ OBSAHOVAŤ ZNÁMKU Z AKTUÁLNEHO ŠKOLSKÉHO ROKA)

PO NAHRANÍ TÝCHTO DOKLADOV BUDETE AUTOMATICKY ZARADENÍ DO ZĽAVOVEJ SKUPINY ŠTUDENT – DOKLADY BUDÚ KONTROLOVANÉ 1x TÝŽDENNE. V PRÍPADE, ŽE ŠTUDENT DO SYSTÉMU NAHRÁ NEPLATNÉ POTVRDENIE / ISIC KARTU, BUDE ZO ZĽAVOVEJ SKUPINY VYRADENÝ.

PROSÍME VÁS, ABY STE TIETO DOKLADY NA SVOJ ÚČET NENAHRÁVALI PRED 25.9.2022