COVID OPATRENIA OD 18.10.2021

KAVIAREŇ, EXTERIÉROVÁ TERASA, POSILŇOVŇA, DETSKÉ IHRISKO, POSILŇOVŇA, SQUASH A SOLÁRIA - MIMO PREVÁDZKY DO ODVOLANIA

UBYTOVANIE -  Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru (viac info 0944 014 669)