COVID OPATRENIA od 27.9.2021 (aktualizované 24.9)

Všetci zákazníci si sú povinní pred vstupom do prevádzky ŠRC vydezinfikovať ruky, všetci zákazníci sú povinní pri vstupe do prevádzky a počas pobytu na prevádzke mať prekryté dýchacie cesty -respirátor FPP2 (nevzťahuje sa na čas nevyhnutný na konzumáciu nápojov, športovú aktivitu, pobyt v soláriách).

VSTUP DO CELEJ PREVÁDZKY ŠRC BUDE UMOŽNENÝ VÝHRADNE:
-osobám s prekrytými dýchacími cestami - respirátor FPP2

-plne zaočkovaným osobám (za plne zaočkovanú osobu sa považuje osoba najmenej 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny alebo osoby 21 dní po podaní jednodávkovej vakcíny)

-neplatí pre deti do 12 rokov

KAVIAREŇ, BOWLING, DETSKÉ IHRISKO

-otvorené podľa bežných otváracích hodín (klikni a pozri otváracie hodiny)
-maximálny počet osôb pri jednom stole : 4 (v prípade, že pri stole sedia osoby z jednej domácnosti, počet osôb pri stole nie je obmedzený)

-vstup do kaviarne  bude umožnený výhradne zaočkovaným osobám.

LETNÁ TERASA

-letná terasa funguje v režime základ OTP 

POSILŇOVŇA

-nie je nutná online rezervácia

-otvorené denne 6.00 - 22.00 hod.
-maximálny počet osôb v posilňovni : 25
-maximálny čas pobytu v posilňovni (vrátane prezlečenia sa a osprchovania sa) : 2 hod.

-vstup do posilňovne bude umožnený výhradne zaočkovaným  osobám 

SOLÁRIÁ

-horizontálne : otvorené denne 6.00-22.00 hod.
-vertikálne : otvorené denne 14.00-22.00 hod.

-vstup do solárií bude umožnený výhradne zaočkovaným osobám 

UBYTOVANIE

-režim OTP

-otvorené denne 14.00-22.00 hod.

-pobyt na izbách bude umožnený výhradne zaočkovaným / otestovaným osobám a osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o prekonaní ochorenia platný doklad