INFORMÁCIE - COVID-19 (aktualizované 13.6.2021)

AKTUÁLNE V PREVÁDZKE :

INTERIÉR KAVIARNE, LETNÁ TERASA, BOWLING, DETSKÉ INTERIÉROVÉ IHRISKO, POSILŇOVŇA, SOLÁRIA, SQUASH, UBYTOVANIE

PODMIENKY VSTUPU DO NAŠEJ PREVÁDZKY

-pred vstupom si, prosím, dezinfikujte ruky
-pri vstupe a pobyte na prevádzke majte nasadené rúško (výnimkou je čas nevyhnutný na konzumáciu nápojov, vykonávanie športových aktivít, pobyt v soláriu)
POSILŇOVŇA
Vstupy do posilňovne
Pri vstupe do posilňovne nie si povinný sa preukázať negatívnym testom :)
V posilňovni sa v rovnakom čase môže nachádzať najviac 30 osôb. Rezervácia do posilňovne nie je nutná, taktiež nie je nijako obmedzený čas na cvičenie :)
Multisport karty akceptujeme od 1.5.2021
Ako funguje posilňovňa v COVID režime?
Každá osoba bude pri vstupe do posilňovne povinná uviesť do nášho formulára svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a telefonický kontakt. :) Taktiež budeš musieť svojím podpisom potvrdiť, že si bol oboznámený s pravidlami pobytu na našej prevádzke :)
Aké pravidlá budem musieť dodržiavať?
Prines si vlastný uterák a podkladaj ho pod seba počas každého cvičenia na stroji. Pri vstupe do budovy, pri prechode budovou a pri pobyte v spoločných priestoroch budeš povinný nosiť rúško. Pri výkone športovej aktivity nie si povinný nosiť rúško.
Taktiež budeš povinný po cvičení stroj vydezinfikovať :)